Veiligheid in het verkeer en op het werk

Veiligheid ?

Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is

 

Signalisatie ?

Het Vlaamse begrip Signalisatie kan twee betekenissen hebben:

Bebakening

Onder bebakening wordt formeel verstaan het geheel aan tekens en voorwerpen dat op, in, boven en naast de weg is aangebracht om het verkeer te waarschuwen, regelen en/of beveiligen. Hier werken wij samen met een collega uit Knesselare. www.tosign.be

Bewegwijzering

Bewegwijzeren is het plaatsen van wegwijzers, (of: in bredere zin het verstrekken van informatie) met als doel de onbekende gebruiker te helpen de weg naar een bestemming te vinden. Daarbij moet bewegwijzering bovendien bijdragen aan een betere veiligheid. Dit kan van toepassing zijn in het verkeer maar ook in de industrie om door bepaalde signalen aan te duiden wat er door een buis loopt en in welke richting.

In de signalisatie hebben wij een keuze gemaakt van aanduidingspijlen tot retro-reflecterende bewegwijzering. Stelselmatig zullen wij het gamma aanpassen naar de behoefte van onze klanten als het enigszins mogelijk is.

Op  www.signtech.be  vindt u meer informatie over deze producten.